[HeaderAssociation]

LIONS CLUB GENT GANDALYS

[nom_du_real]

Lions Club Gent Gandalys, een dynamische vrouwelijke serviceclub, gesticht in 1988, organiseert sinds jaren met succes manifestaties van diverse aard met de bedoeling fondsen in te zamelen die aangewend worden om projecten en organisaties in de sociale sector te steunen.

[activite-rel]<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->